Senin, 01 April 2013

Kit dan Carta Kimia
KIT KIMIA

Alat distilasi lengkap 
Molymod molecular model
Alat Uji Elektrolit
Alat Sentrifugal Sederhana
Alat Kimia Organik Semimikro
Alat Soxhletasi
CARTA KIMIA

Charta sistem periodik
Carta Destilasi Bertingkat Minyak Bumi
Carta Geometri Molekul
Posting Komentar